Kimya Anabilim Dalı

Genel Bilgiler - Misyon - Vizyon

22/08/2017 11:45:17 - 22/08/2017 11:45:17 - 436 Okunma

Genel Bilgiler

Kırklareli Üniversitesi 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü örgün öğretimde Fizik, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kimya ve Makine Mühendisliği olmak üzere 6 Yüksek Lisans ve Fizik Doktora programı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde ilk kez öğrenci almıştır. Yüksek Lisans derecesine sahip kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kâğıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Sanayide kalite kontrol, üretim ve ar-ge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, ar-ge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuvarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi, üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.

Misyon

Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, akılcı, üretken ve sorgulayıcı,   etik değerleri özümsemiş bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak, akademik anlamda donanımlı ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde etki sahibi bireyler yetiştirir. Bununla beraber, üniversite – kamu – sanayi işbirliklerinden yapılan köprüler ile topluma ulaşır ve bu yolla bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını teşvik eder.

               Vizyon

Araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destek veren bir anlayışı benimsemiş, ulusal ve uluslararası alanda, eğitim ve araştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olmak.

Genel Bilgiler - Misyon - Vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.